Góp ý luận án

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Góp ý luận án

 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Thọ

Ngày đăng thông tin: 04/6/2020.

Tên đề tài luận án: Giá trị văn hóa Khmer trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Liên

                                TS. Phạm Công Khâm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án ⇓ 

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt  Tiếng Anh