NCS Võ Văn Sơn - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Võ Văn Sơn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Võ Văn Sơn

Ngày đăng thông tin: 26/3/2024.

Nghiên cứu sinh: Võ Văn Sơn,                Khóa: 2015

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học          Mã ngành: 9229040

  Tên đề tài luận án: Chợ Tiền Giang từ góc nhìn văn hóa học

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Phúc Nghiệp

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh