Biểu mẫu xét tuyển nghiên cứu sinh - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu xét tuyển nghiên cứu sinh

 

TT

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

1.      Tuyển sinh

 

      1.             

LATS.1.1

Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh

Tải về

      2.             

LATS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

      3.             

LATS.1.3

Lý lịch khoa học

Tải về

      4.             

LATS.1.6

Phiếu nộp hồ sơ xét tuyển

Tải về

      5.             

Phụ lục 4

Hướng dẫn viết đề cương dự tuyển NCS

Tải về

      6.          

Phụ lục 5

Hướng dẫn viết đề cương chi tiết

Tải về

    7.         

Phụ lục 2

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

Tải về