Biểu mẫu tuyển sinh cao học - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu tuyển sinh cao học

 

Stt

Ký hiệu

Tên biễu mẫu

Ghi chú

1. 

LVTS.1.1

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ

Tải về

2. 

LVTS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

3. 

LVTS.1.3

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

Tải về

4. 

LVTS.1.4

Phiếu đăng ký xét miễn giảm các học phần bổ sung kiến thức

Tải về

5.

LVTS.1.5

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Tải về

6.

Phụ lục 1

Bảng tham chiếu Quy đổi một số Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ

Tải về

7.

Phục lục 2

Tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển

Tải về

8. 

Phụ lục 4

Thông tin tuyển sinh

Tải về