NCS Phạm Văn Phương - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Phạm Văn Phương

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Văn Phương

Ngày đăng thông tin: 30/10/2023.

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Phương,                      Khóa: 2015

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học                           Mã ngành: 9229040

  Tên đề tài luận án: Tín ngưỡng thờ Anh hùng dân tộc Trần Văn Thành ở tỉnh An Giang

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Chí Bền

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh