[ĐTSĐH] Lịch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn, luận án và các chuyên đề tiến sĩ, tháng 3/2023 - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch bảo vệ luận văn, luận án và các chuyên đề tiến sĩ đợt tháng 3 năm 2023 như sau:

 

* Ngày 11/03/2023

+ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp trường ngành Văn hóa học:

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 4 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 12/03/2023

+ Luận văn thạc sĩ và các chuyên đề tiến sĩ ngành Văn hóa học:

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 2 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 18/03/2023

+ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 3 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 19/03/2023

+ Luận văn thạc sĩ và các chuyên đề tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 3 - Tòa nhà A1, Khu I