[ĐTSĐH] Thông tin tra cứu dự lễ tốt nghiệp, Đợt 2 năm 2022 - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Xem và tra cứu thông tin tại đây!

Một số lưu ý:

- Anh/Chị vui lòng ngồi đúng vị trí của ban tổ chức
- Phần lễ phục được bố trí ngay vị trí chổ ngồi của mỗi cá nhân (Anh/Chị không được tự ý cho mượn, thuê dưới bất kỳ hình thức nào)
- Sau khi kết thúc lễ Anh/Chị vui lòng trả lễ phục ở khu vực bên phải ngoài hội trường (có bộ phận nhận)
- Dịch vụ chụp ảnh là dịch vụ cá nhân Anh/Chị có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm tự thỏa thuận giá dịch vụ và phương thức nhận ảnh
- Anh/Chị vui lòng hạn chế tối đã việc ra vào hội trường trong thời gian diễn ra lễ

Link tra cứu: https://sdh.tvu.edu.vn/tuyensinh/luu-tru/view/khai-giang-be-giang-dot-2-nam-2022