NCS Nguyễn Diễm Phúc

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Diễm Phúc

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Diễm Phúc

Ngày đăng thông tin: 16/02/2022.

Tên đề tài luận án: Văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trong phát triển du lịch - Trường hợp tỉnh Vĩnh Long.

 

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Tiết Khánh, TS. Mai Mỹ Duyên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh