Biểu mẫu tuyển sinh cao học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu tuyển sinh cao học

 

Ký hiệu
biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Biểu mẫu dự tuyển thạc sĩ

LVTS.1.1

Phiếu đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ

Tải về

LVTS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

LVTS.1.3

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

Tải về

LVTS.1.4

Phiếu đăng ký xét miễn giảm các học phần bổ sung kiến thức

Tải về

LVTS.1.5

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tải về