Thư mời viết bài “Thúc đẩy, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học – công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học”

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Thời gian gửi bài hội thảo: Từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 15/02/2022
Địa chỉ gửi bài:
1/ TS. Lâm Thị Mỹ Lan, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0919507237
2/ TS. Nguyễn Tấn Đạt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 0919607055

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện:
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 2 năm 2022 (dự kiến)
Địa điểm: Khu I, Trường Đại học Trà Vinh
Hình thức: Trực tuyến

Xem chi tiết tại đây!