Thông báo hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn