Biểu mẫu tuyển sinh Chuyên khoa cấp I - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu tuyển sinh Chuyên khoa cấp I

Ký hiệu
biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Biểu mẫu dự tuyển Chuyên khoa cấp I

LVTS.1.1

Phiếu đăng ký dự tuyển Chuyên khoa cấp I

Tải về

CVDT.1.1

Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển Chuyên khoa cấp I

Tải về

XNCT.1.1

Giấy xác nhận thâm niên công tác

Tải về

LVTS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

LVTS.1.5

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Chuyên khoa I

Tải về