[ĐTSĐH] Lịch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn, luận án và các chuyên đề tiến sĩ, tháng 3/2023 - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Thông báo nộp hồ sơ thẩm định tiểu luận tổng quan, chuyên đề

Trường Đại học Trà Vinh thông báo lịch bảo vệ luận văn, luận án và các chuyên đề tiến sĩ đợt tháng 3 năm 2023 như sau:

 

* Ngày 11/03/2023

+ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp trường ngành Văn hóa học:

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 4 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 12/03/2023

+ Luận văn thạc sĩ và các chuyên đề tiến sĩ ngành Văn hóa học:

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 2 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 18/03/2023

+ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 3 - Tòa nhà A1, Khu I

* Ngày 19/03/2023

+ Luận văn thạc sĩ và các chuyên đề tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

+ Thời gian và Địa điểm: Lúc 8h00 tại phòng họp 3 - Tòa nhà A1, Khu I