NCS Trương Thanh Tòng - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Trương Thanh Tòng

Ngày đăng thông tin: 01/02/2024.

Nghiên cứu sinh: Trương Thanh Tòng,                      Khóa: 2019

Ngành/chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, Mã ngành: 9140111

  Tên đề tài luận án: Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lã Nhâm Thìn, GS.TS. Phạm Tiết Khánh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án