NCS Nguyễn Văn Dũng - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Văn Dũng

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Dũng

Ngày đăng thông tin: 02/12/2022.

Tên đề tài luận án: Nghi lễ vòng đời của người Cơ Tu ở Quảng Nam

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Phong Nam.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh