NCS Nguyễn Thị Diễm Kiều - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Thị Diễm Kiều

Ngày đăng thông tin: 30/10/2023.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diễm Kiều,                      Khóa: 2015

Ngành/chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, Mã ngành: 9140111

  Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực Ngữ văn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học văn học trung đại Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lã Nhâm Thìn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

 

3. Trang thông tin của luận án