NCS Nguyễn Thúy Diễm - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Thúy Diễm

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Diễm

Ngày đăng thông tin: 20/06/2023.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thúy Diễm,                     Khóa: 2017

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học                           Mã ngành: 9229040

  Tên đề tài luận án: Địa danh ở Thành phố Cần Thơ từ góc nhìn văn hóa học

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh