NCS Nguyễn Hoàng Khởi - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Hoàng Khởi

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Khởi

Ngày đăng thông tin: 02/12/2022.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng: Trường hợp sản phẩm nước uống giải khát không cồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Ngọc Thành

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh