NCS Nguyễn Chính - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Nguyễn Chính

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Chính

Ngày đăng thông tin: 26/10/2022.

Tên đề tài luận án: Nghệ nhân Đờn ca Tài tử Nam Bộ trong bối cảnh xã hội đương đại

Ngành/chuyên ngành: Văn hóa học

Mã ngành: 9229040

Người hướng dẫn chính: TS. Mai Mỹ Duyên

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Phúc Nghiệp

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh 

3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,  Tiếng Anh