NCS Đoàn Tuấn Phong - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

NCS Đoàn Tuấn Phong

 Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Tuấn Phong

Ngày đăng thông tin: 10/10/2022.

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam)

Ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Bùi Văn Trịnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

Ngày bảo vệ dự kiến: Tháng 11 năm 2022

Nội dung đính kèm:

1. Toàn văn luận án  

2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt ,      Tiếng Anh 

           3. Trang thông tin của luận án Tiếng Việt ,     Tiếng Anh