Nhân sự - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Nhân sự

           Phòng Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) được thành lập theo quyết định số 360/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở tách từ phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau đại học thuộc trường đại học Trà Vinh

 

Nhân sự

Lĩnh vực phụ trách

TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc 02943.855.246 - 388

Phụ trách công việc Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Bích Hạnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoặc 02943.855.246 - 377

Phụ trách công việc Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

Chuyên viên

Lê Quang Thái

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02943.779.888

Hoặc 02943.855.246 - 111

Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào chuyên khoa cấp 1, thạc sĩ Quản lý y tế và Y tế công cộng

Quản lý và tiếp nhận hồ sơ trước và sau khi bảo vệ (tường trình, biên bản…)

Phụ trách quản lý và vận hành các lớp thuộc Khoa Y Dược, Khoa RHM và Khoa Sư phạm & Quản lý kết quả học tập

Công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh điện tử của Phòng

Quản lý thiết bị và cơ sở vật chất của phòng

Các hoạt động đoàn thể

Chuyên viên

Trần Thị Yến Nhi

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02943.779.888

Hoặc 02943.855.246 - 111

Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Quản lý các lớp bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh

Quản lý các lớp cao học và nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán & Quản lý kết quả học tập

Quản lý và tiếp nhận hồ sơ trước và sau khi bảo vệ (tường trình, biên bản…)

Kế hoạch và tài chính của Phòng

Công tác Đảm bảo chất lượng và Quy trình ISO

Chuyên viên

Bùi Thị Bảo Ngọc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02943.779.888

Hoặc 02943.855.246 - 111

Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Quản lý các lớp cao học và NCS ngành Luật, Quản lý công & Quản lý kết quả học tập

Phụ trách công tác quản lý và tiếp nhận hồ sơ trước và sau khi bảo vệ (tường trình, biên bản…)

Quản lý Văn bằng, chứng chỉ

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng

Chuyên viên

Dương Minh Lâm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02943.779.888

Hoặc 02943.855.246 - 111

Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Quản lý hồ sơ học viên sau đại học

Xác nhận thông tin học viên, điểm số

Cấp, quản lý tài khoản Turnitin & office 365 của học viên cao học & NCS

Quản lý các lớp cao học, Nghiên cứu sinh thuộc Khoa Ngoại ngữ, Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Kỹ thuật Công nghệ & Quản lý kết quả học tập

Quản lý và tiếp nhận hồ sơ trước và sau khi bảo vệ (tường trình, biên bản…)

Quản lý website sau đại học