Biểu mẫu tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II

Ký hiệu
biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Biểu mẫu dự tuyển Chuyên khoa cấp I,II

LVTS.1.1

Phiếu đăng ký dự tuyển Chuyên khoa cấp I,II

Tải về

CVDT.1.1

Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển Chuyên khoa cấp I,II

Tải về

XNCT.1.1

Giấy xác nhận thâm niên công tác

Tải về

LVTS.1.2

Sơ yếu lý lịch

Tải về

LVTS.1.5

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Chuyên khoa I,II

Tải về