Đề cương ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Đề cương ôn thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II

 

TT Môn Ghi chú
1
 Giải Phẫu
Tải về
2
 Sinh lý
Tải về
3
 Nha khoa cơ sở
Tải về
4
 Ngoại khoa
Tải về
5
 Sản phụ khoa
Tải về
6
 Nội khoa
Tải về
7
 Nhi khoa
Tải về
8
 Chuyên ngành Răng Hàm Mặt
Tải về
9
 Hóa sinh, vi sinh, huyết học, ký sinh trùng
Tải về
10
 Điều dưỡng
Tải về
11
 Dược lý và dược lâm sàng
Tải về
12
 Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản
Tải về
13
 Tổ chức – quản lý y tế (CKII)
Tải về