Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 8 năm 2021 trở về trước) - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 8 năm 2021 trở về trước)

Áp dụng cho khóa tuyển sinh đợt tháng 8 năm 2021 trở về trước

Ký hiệu

biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Ghi chú

Đào tạo

 

 BM05_NET_SDH

Đơn xin cấp lại mật khẩu email học viên sau đại học

Tải về

Phụ lục 5

Kế hoạch tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

Tải về

Phụ lục 8

Trích quy định đào tạo thạc sĩ

Tải về

LVDT.2.1

Phiếu thông tin học viên

Tải về

LVDT.2.2

Đơn xin miễn giảm học phần Triết học

Tải về

LVDT.2.3

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập (chuyển điểm)

Tải về

LVDT.2.4

Đơn xin nghỉ học tạm thời hoặc gia hạn thời gian học tập

Tải về

LVDT.2.5

Đơn xin đăng ký học lại học phần

Tải về

 

Phiếu đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Tải về

 

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về

Đề cương

 

Mẫu bìa

Bìa đề cương luận văn thạc sĩ

Tải về

Phụ lục 6

Hướng dẫn viết đề cương luận văn

Tải về

LVDC.3.1

Lý lịch khoa học dành cho giảng viên

Tải về

LVDC.3.2

Phiếu đăng ký đề tài luận văn

Tải về

LVDC.3.6

Bản điều chỉnh, bổ sung đề cương luận văn

Tải về

 

Mẫu file Powerpoint báo cáo đề cương

Tải về

Luận văn

 

Danh mục hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn

Tải về

 

Mẫu trang Bìa luận văn thạc sĩ

Tải về

 

Mẫu file Powerpoint báo cáo luận văn

Tải về

 

Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học

Tải về

QD-3727

Phụ lục hình thức trình bày luận văn thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh 2020)

Tải về

Phụ lục 7

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Tải về

LVBV.4.2

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

Tải về

LVBV.4.3

Đơn xin bảo vệ luận văn

Tải về

LVBV.4.4

Bản nhận xét dành cho người hướng dẫn khoa học

Tải về

LVBV.4.5

Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi tên đề tài luận văn

Tải về

LVBV.4.6

Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học

Tải về

LVBV.4.7

Đơn xin gia hạn thực hiện luận văn   

Tải về

LVBV.4.16

Bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận văn

Tải về

LVBV.4.17

Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có)

Tải về

Tốt nghiệp

 

LVTN.5.1

Nhãn đĩa CD

Tải về

LVTN.5.2

Phiếu nộp luận văn và đăng ký xét tốt nghiệp

Tải về