[26.11.2022] TVU tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường ngành Quản trị kinh doanh - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Ngày 26/11/2022, Trường đại học Trà Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Thái Doãn Hồng và Đoàn Tuấn Phong ngành Quản trị kinh doanh.

 

Luận án của Nghiên cứu sinh Đoàn Tuấn Phong “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam)”. Luận án đã khái quát hóa được cơ sở lý thuyết, đánh giá được tiềm năng phát triển du lịch quốc gia nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng (đặc biệt 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu); là nguồn tài liệu tham khảo mang tính tổng thể đối với hoạt động du lịch địa phương.

 

Luận án của nghiên cứu sinh Thái Doãn HồngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về mặt lý luận và thực tiễn. Luận án hệ thống được các lý thuyết về thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu  có ý nghĩa thiết thực với nhà lập chính sách địa phương về vấn đề nghiên cứu mà còn là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho nhà nghiên cứu, giảng viên, những người quan tâm tham khảo, áp dụng.

 

Cả hai luận án được Hội đồng đánh giá cao về mặt học thuật và luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

[Yến Nhi - ĐTSĐH]