[ĐTSĐH] Thông báo về việc thay đổi email tiếp nhận luận văn luận án - Sau đại học

126, Nguyễn Thiện Thành
P.5, Tp Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Hot-info

Kính gửi Anh/Chị học viên (đang hoặc chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ, nộp luận văn, luận án sau bảo vệ).
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi dữ liệu năm 2023;
Phòng ĐTSĐH xin thông báo đến Anh/Chị một số nội dung sau:
- Kể từ ngày 05/06/2023 Phòng ĐTSĐH sẽ sử dụng email: luanvan@tvu.edu.vn để thay thế email: luanvan@sdh.tvu.edu.vn, luanan@sdh.tvu.edu.vn trong việc tiếp nhận luận văn, luận án trước và sau bảo vệ của Phòng Đào tạo Sau đại học 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.luanan@sdh.tvu.edu.vn sẽ tiếp tục hỗ trợ Anh/Chị đến hết ngày 10/06/2023. Sau thời gian trên Phòng sẽ khóa 2 email trên lại 
Phòng ĐTSĐH xin thông báo đến Anh/Chị để biết và thực hiện
Những trường hợp anh chị đã bảo vệ thành công và hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp vui lòng bỏ qua thông tin này.
Trân trọng