THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 5

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 5

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Thông báo làm thủ tục nhập học (cao học)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thông báo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG VÀ BẾ GIẢNG CÁC LỚP SAU ĐAI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Thông báo khai giảng và bế giảng các lớp sau đại học đợt 2 năm 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Xem thông báo đính kèm tại đây

TẢI BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC

TẢI BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Công nghệ thông tin

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Thú Y

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Luật kinh tế

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kỹ thuật hóa học

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kỹ thuật điện

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Phát triển nông thôn

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Quản lý kinh tế

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kế toán

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Văn hóa  hóa học

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn