THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH KHÓA 5 NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn
THÔNG BÁO NÔP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Xem thông báo đính kèm tại đây

TẢI BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC

TẢI BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Công nghệ thông tin

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Thú Y

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Luật kinh tế

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kỹ thuật hóa học

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kỹ thuật điện

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Phát triển nông thôn

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Quản lý kinh tế

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Kế toán

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Văn hóa  hóa học

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với nghiên cứu sinh ngành Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn