Thạc sĩ

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Thạc sĩ

STT

 Ngành 

Mã ngành

1.

Công nghệ thông tin

60480201

2.

Kỹ thuật hóa học

60520301

3.

Kế toán

60340301

4.

Quản lý kinh tế

60340410

5.

Quản trị kinh doanh

60340102

6.

Tài chính – Ngân hàng

60340201

7.

Kỹ thuật điện

60520202

8.

Phát triển nông thôn

60620116

9.

Thú y

60640101

10.

Luật dân sự và tố tụng dân sự

60380103

11.

Luật kinh tế  

60380107

12.

Luật hiến pháp và luật hành chính

60380102

13.

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn 

60140111

14.

Văn hoá học 

60310604

15.

Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh

60140111

16.

Quản lý giáo dục

60140114

17.

Luật hình sự và tố tụng hình sự

60380104