Tuyển sinh

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Tuyển sinh

TT

Ký hiệu

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Download

1

Phụ lục 2

Thông tin tuyển sinh cao học

Download

2

TSBM.2.3

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh cao học

Download

3

TSBM.2.4

Sơ yếu lý lịch

Download

4

TSBM.2.5

Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức

Download

5

TSBM.2.6

Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi cao học

Download