Đào tạo

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn

Đào tạo

TT

Ký hiệu

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Download

Biểu mẫu học vụ

1

CCNN.2.2

Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ

Download

2

DTBM.1.3

Phiếu thông tin học viên (nộp cùng hồ sơ nhập học)

Download

3

DTBM.1.4

Đơn xin miễn giảm học phần Triết học

Download

4

DTBM.1.5

Đơn xin bảo lưu kết quả học phần (chuyển điểm)

Download

5

DTBM.1.6

Đơn xin nghỉ học tạm thời hoặc gia hạn thời gian học tập

Download

Biểu mẫu thực hiện đề cương

1

Phụ lục 3

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

Download

2

DCBM.3.1

Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Download

3

DCBM.3.3

Trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ

Download

4

DCBM.3.5

Bản tường trình việc chỉnh sửa, bổ sung đề cương luận văn thạc sĩ

Download

Biểu mẫu thực hiện luận văn – tốt nghiệp

1

Phụ lục 4

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ

Download

2

Phụ lục 5

Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ

Download

3

LVBM.4.1

Trang bìa luận văn thạc sĩ, lời cam đoan, cảm ơn, mục lục

Download

4

LLKH.1.2

Lý lịch khoa học dành cho học viên

Download

5

LVBM.5.1

Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ

Download

6

LVBM.5.2

Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học

Download

7

LVBM.5.3

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

Download

8

LVBM.5.4

Đơn xin gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

Download

9

LVBM.5.5

Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

Download

10

LVBM.5.10

Bản nhận xét dành cho người hướng dẫn khoa học

Download

11

LVBM.5.15

Bản tường trình về việc chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Download

12

LVBM.5.16

Nhãn đĩa CD

Download

13

LVBM.5.17

Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp

Download

14

LVBM.5.18 

Đơn xin điều chỉnh hoặc thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ sau bảo vệ

Download

   15 GUQ

Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp 

Download

   16   DPKHP Phiếu đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần Download