Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đợt 2 năm 2017

126, Nguyễn Thiện Thành
p.5, Tp Trà Vinh, Trà Vinh

0294.3.779.888
Email: sdh@tvu.edu.vn