THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỒ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn
THÔNG BÁO NÔP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NHẬN YÊU CẦU PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH KHÓA 5 NĂM 2016

THÔNG BÁO NHẬN PHÚC YÊU CẦU PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

LỊCH HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

 

STT Ngành Khóa 5 - Đợt 1 Khóa 5 - Đợt 2
 1 Quản lý kinh tế    CH16QKT_TV5_2
 2 Quản trị kinh doanh    CH16QKD_TV5_2
 3 Kế toán     CH16KT_TV5_2
4 Lý luận và PP dạy học BM Ngữ Văn     CH16SNV_TV5_2
5 Văn hóa học     CH16VHH_TV5_2
6 Thú y     CH16TY_TV5_2
7 Phát triển nông thôn     CH16PT_TV5_2
8 Kỹ thuật điện     CH16KD_TV5_2
9 Công nghệ thông tin     CH16TT_TV5_2
10 Luật dân sự và tố tụng dân sự     CH16LDS_TV5_2
11 Luật kinh tế     CH16LKT_TV5_2