THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC KHÓA 5 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỒ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn
THÔNG BÁO NÔP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NHẬN YÊU CẦU PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH KHÓA 5 NĂM 2016

THÔNG BÁO NHẬN PHÚC YÊU CẦU PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.779.888
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian Tuyển sinh Sau đại học, đợt 1 năm 2017

 

Căn cứ thông báo số 540/TB-ĐHTV, ngày 06/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017;

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh hoàn tất hồ sơ tuyển sinh Sau đại học, đợt 1 năm 2017. Trường Đại học Trà Vinh thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ dự thi và tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học, đợt 1 năm 2017 như sau:

Xem thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh tại đây

**

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017