THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHÓA 5 - ĐỢT 2 NĂM 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 5

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 5

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Thông báo làm thủ tục nhập học (cao học)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thông báo nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG VÀ BẾ GIẢNG CÁC LỚP SAU ĐAI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016

Thông báo khai giảng và bế giảng các lớp sau đại học đợt 2 năm 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Trà Vinh
Số điện thoại: 0743.500.779
Website: www.sdh.tvu.edu.vn
Email: sdh@tvu.edu.vn

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.